Säkerhetslösningar för hemmet

Det kommer allt fler larm om att inbrotten ökar, i såväl lägenheter som i villor och radhus. Försäljningen av olika typer av säkerhetslösningar ökar, och pantbankerna rapporterar att det blir allt vanligare att smycken och andra stöldbegärliga ting deponeras hos dem, eftersom det anses säkrare än att ha dem liggande i hemmen.

Visst kan larm, olika typer av passersystem, och säkerhetsdörrar förhindra inbrott. Men det allra viktigaste inbrottsskyddet är ändå ditt eget sunda förnuft. Om du var en inbrottstjuv, hur skulle du göra? Identifiera svaga punkter, och täpp igen luckorna. Det är ofta betydligt lättare än man kan tro.

Kritiska tider

Som de flesta känner till är risken att råka ut för inbrott stor på sommaren, då många är bortresta. Men det finns även andra tillfällen på året då tjuvarna slår till. Helgerna närmast före jul är ett exempel. Då är många och julhandlar under dagtid, och hemmen lämnas obevakade. Om man har en larmanläggning installerad kanske man struntar i att koppla på den eftersom man ändå inte ska vara borta särskilt länge. Men det är just under denna korta frånvaro som tjuvarna kan passa på. Den första sak man bör tänka på är alltså att alltid koppla på larmet, om man har ett sådant.

När man är bortrest

Man kommer även långt med några enkla knep, som inte kostar särskilt mycket. Det handlar om att skapa intrycket av att hemmet är bebott även när det inte är det. Timers som släcker och tänder lampor, startar stereon eller tv:n, inspelade ljud av en skällande hund och liknande saker kan hålla många inbrottstjuvar borta. Se bara till att det inte sker helt regelbundet, för då går det lätt att räkna ut för tjuvarna hur det egentligen ligger till. Vi människor är inte helt regelbundna i vårt handlande.

Om man inte bor så att man kan be någon annan att plocka undan posten så kan man se till att få den eftersänt till en annan adress. Post som blir liggande i brevlådan, eller innanför brevinkastet, är annars ett säker tecken på att ingen varit hemma på länge. Avbeställ också tidningen.